Målning är min själs process i vilken jag beskriver min själs historia och dess transformationer.

Hur jag känner att det finns många tider, platser och nivåer inom mig.

Det personliga är samtidigt det universella.

Människokännedom och dess utveckling intresserar mig.

Hur olika händelser skapar våra tankemodeller och vårt synsätt och hur vi skapar oss ett skyddande

skal som täcker vår verkliga gestalt tills vi inser att man kan befria sig från skalet.

Vi vågar se och visa vårt verkliga ljus och styrka.