Inget annat än osäkerhet, ger mig en säker känsla av att jag är på rätt väg.

Det finns ingen början eller ett slut.
Jag färdas i min spiral och möter ständigt samma saker på nytt, de är bara maskerade i en ny form.

Jag är intresserad av lagarna i världsalltet.
Det liktydigas uppenbarelse såväl i det stora som i det lilla formatet.
Händelsernas cykler från ett skenbart kaos till balans och tillbaka igen.

Det största är tomheten.
Full av möjligheter och öppen för allt, innehållande allting i sin gränslöshet.

Ett tomt sinne, lugnt och fyllt av visdom

Av tankar som virvlar i luften fångar jag mina egna. De smälter in i mig.

Till slut är tanken och jaget ett.

Jaget finns inte längre, endast varandet.

Jag glömmer allting och målar.
Målningen är det korta ögonblicket då balans råder innan allting börjar vända sig mot sin motsats.
Målningen är det korta ögonblicket då händelserna redan är i rörelse, i ett skenbart kaos,
för att igen för ett ögonblick lägga sig till ro.

Det är rytmen i målningen, dialogen mellan pauser och händelser, som intresserar mig.
Den passiva energins ständiga förändring till aktiv och tvärtom.

Tystnad och tomhet förenade med aktiv verksamhet.

Skapandet av ett harmoniskt rum.